Khuôn viên nhà trường đang trong quá trình giải phóng mặt bằng để làm sân trường. Rất mong sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp để học sinh nhà trường sớm có điều kiện vừa học tập vừa vui chơi.

Tháng Tư 11, 2016 11:34 chiều

12966765_627075710784483_358303951_n12966520_627075754117812_576220201_n  12968660_627075740784480_1634713211_n 12969182_627075770784477_1382397394_n 12969372_627075790784475_1543427453_n 12980403_627075784117809_292390386_n 12992147_627075690784485_1300926977_n 12992184_627075777451143_1348657863_n