Liên hệ

Trường PTDTBT THCS Sủng Trái

Địa chỉ: Xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
Hiệu Trưởng: Nguyễn Trung Duẩn
Điện thoại: 01294525686

Email: