Hoạt động tham quan ngoại khóa của học sinh nhà trường tại Nhà vương, Cột cờ Quốc gia Lũng Cú!

Tháng Năm 5, 2016 8:40 sáng

13150078_690050727800663_11373681_n13150093_690050731133996_1813604450_n13045490_690050721133997_1623220698_n   13162012_690050717800664_287922052_n