images

Những câu đố vui có đáp án bất ngờ!

Câu 1: Theo truyện dân gian thì truyện Trầu cau có trước hay  Tấm cám  có trước? –  Trầu cau  vì thế Tấm mới trèo lên cây cau Câu 2: Trên cầu có…